Integritetspolicy

bergfex GmbH (nedan kallat "bergfex" eller "vi") driver webbplatserna www.bergfex.at (www.bergfex.com, www.bergfex.de, etc.) samt andra tjänster, inklusive webbplatser på främmande språk och de mobila applikationerna ("apparna") bergfex/Tours, bergfex/Weather och bergfex/Ski. Webbplatserna, mobilapplikationerna och andra erbjudanden benämns nedan även kollektivt som "bergfex-tjänsterna" eller "erbjudandet". Som en del av din användning av bergfex-tjänsterna samlar vi in och använder personuppgifter från dig i enlighet med följande dataskyddsbestämmelser:

1. Föremålet för bestämmelserna om dataskydd

Denna integritetspolicy beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder bergfex tjänster. Vi samlar in och använder dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagarna i Republiken Österrike. I den mån bergfex ger dig tillgång till erbjudanden, tjänster eller tjänster från tredje part via bergfex-tjänsterna och du använder dem, gäller deras respektive dataskyddsbestämmelser. Vi är inte medvetna om tredje parts dataskyddsbestämmelser och kontrollerar dem inte. Vi tar inget ansvar för dataskyddet hos dessa företag och rekommenderar att du läser deras integritetspolicyer. Om du har några frågor om våra appar, "My bergfex" eller andra områden, vänligen ta en titt på vår vanliga frågor.

2. Ansvarigt organ

bergfex GmbH, Neupauerweg 30a, 8052 Graz, Österrike, är registeransvarig i den mening som avses i de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna. Om du har några frågor om dataskydd, vänligen kontakta oss på samma postadress eller via e-post på datenschutz@bergfex.at.

3. Insamling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ditt uttryckliga samtycke nedan i enlighet med artikel 6.1 lit a i kombination med artikel 7 och artikel 9.2 lit a i GDPR. Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter i följande omfattning

3.1 Användning av vår webbplats utan registrering

Du kan besöka vår webbplats och använda enskilda erbjudanden om bergfex-tjänster utan att behöva registrera dig som bergfex-medlem.

3.2 Registrering som medlem

För att kunna använda alla funktioner i bergfex-tjänsterna måste du registrera dig. För att göra detta behöver vi en giltig e-postadress från dig samt ett användarnamn och lösenord samt ditt förnamn och efternamn. Du är fri att välja ditt användarnamn och lösenord. I synnerhet behöver ditt användarnamn inte motsvara ditt riktiga namn eller delar av det. Ditt förnamn, efternamn, e-postadress och lösenord är som standard inte synliga för tredje part. Du kan ändra denna inställning i din användarprofil.

3.3 Skapa din profil

Du kan ange ytterligare personuppgifter som adress, födelsedag och annan personlig information i din profil på helt frivillig basis. Adress och födelsedag är inte synliga som standard, valfritt angivna hobbyer och en uppladdad profilbild visas. Du kan när som helst se, ändra och radera dina lagrade personuppgifter i din profil och ändra visningsalternativen.

3.4 Kommentarer, betyg och andra bidrag

Dina kommentarer och betyg, tillsammans med ditt fritt valda användarnamn, är synliga för registrerade medlemmar av bergfex tjänster samt för icke-registrerade besökare på vår webbplats och, i tillämpliga fall, för besökare på partnererbjudanden. Andra personer kan därför läsa dina kommentarer och betyg. Om du inte vill att ditt riktiga namn ska associeras med detta innehåll bör du därför inte kombinera ditt riktiga namn med ditt användarnamn. Dessutom sparar vi dina inlägg i diskussionsforum i bergfex-tjänsterna med ditt användarnamn. Dessa inlägg är också synliga för icke-registrerade användare av bergfex.

3.5 Loggdata

Varje gång du besöker vår webbplats och bergfex tjänster överförs enskilda uppgifter om din interaktion med vår webbplats och bergfex tjänster, såsom den aktuella IP-adressen, den webbläsare som används, den tidigare besökta webbplatsen ("referrer") och åtkomsttiderna, automatiskt från din dator till bergfex och lagras av oss i så kallade loggfiler. Vi använder ovannämnda loggdata i pseudonymiserad form för att skapa användarprofiler för behovsbaserad reklam, marknadsundersökningar och utformningen av bergfex tjänster. Vi sammanför inte de användarprofiler som skapas i detta sammanhang med dina personuppgifter. Om du inte samtycker till ovanstående användning av dina uppgifter kan du när som helst invända mot denna användning för framtiden. Skicka då ett skriftligt meddelande med din invändning, ditt användarnamn och den e-postadress som finns lagrad på din profilsida under "Inställningar" till datenschutz@bergfex.at. Vi lagrar även dessa logguppgifter av datasäkerhetsskäl (dvs. för att skydda våra system och de uppgifter som lagras där mot obehörig åtkomst), för att upptäcka och korrigera fel i våra system och i fall där det, baserat på vissa fakta, finns misstanke om att bergfex-tjänsterna används under ett medlemskonto i strid med lagen eller avtalet, t.ex. för att begå brottsliga handlingar som uppvigling till hat (§ 130 i den tyska strafflagen) eller våldsskildring (§ 131 i den tyska strafflagen).

3.6 Kakor

Varje webbläsare använder information för att kommunicera med webbplatser som nås på respektive enhet. Som webbportal utför vi olika databehandlingsaktiviteter på vår webbplats. Förutom våra egna bearbetningsaktiviteter förlitar vi oss på att integrera innehåll från tredje part på vår webbplats. Detta gör vi dels av innehållsmässiga/redaktionella skäl, dels av ekonomiska skäl, eftersom vi använder möjligheten att göra vår webbplats tillgänglig för tredje part som reklamplats.
Vi använder cookies för att göra användningen av bergfex tjänster så bekväm som möjligt för dig. Cookies är små datafiler som lagras på din hårddisk och som gör det möjligt för vår webbplats att känna igen dig. Vi använder så kallade "sessionscookies". Det är cookies som automatiskt raderas från din hårddisk när du lämnar webbplatsen. Vi använder dessa cookies för att bekräfta att du är inloggad som medlem under hela din interaktion med vår webbplats. Dessutom används cookies som lagras på din hårddisk även efter att du loggat ut från bergfex. Vi behöver dem för din automatiska inloggning nästa gång du använder bergfex tjänster och för att spara den stad för vilken du vill se det lokala bioprogrammet. Dessa cookies upphör automatiskt att gälla efter sex månader. Du kan ställa in din webbläsare så att den förhindrar lagring av cookies om du inte vill ha cookies. Detta kan dock innebära att inte alla bergfex tjänster eller deras funktioner kan användas i sin fulla omfattning. Dessutom använder vi av kommersiella skäl möjligheten att göra vår webbplats tillgänglig för tredje part som en reklamplats ("reklamcookies").

Följande typer av cookies används på bergfex:

Funktionalitetscookies, personaliseringscookies, prestanda- och webbanalyscookies, adversarial/advertising/targeting cookies, re-targeting cookies och tredjepartscookies.

3.7 Tjänster för webbanalys

Vi använder "Google Analytics", en webbanalystjänst från Google Inc. (nedan kallad "Google") eller jämförbara webbanalystjänster på bergfex-tjänsternas webbplatser. Google använder cookies, som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av webbplatserna för våra ändamål. Den information som genereras av cookies om din användning av våra webbplatser, inklusive din aktuella men förkortade (se nedan) IP-adress, överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google använder denna information för att analysera din användning av våra webbplatser, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna för användare av våra webbplatser och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag, eller om sådan tredje part behandlar informationen på Googles vägnar. Google kommer inte att associera din IP-adress med någon annan data som innehas av Google. Du kan förhindra installationen av dessa cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. Som en försiktighetsåtgärd vill vi påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner i bergfex tjänster i sin fulla utsträckning. Du kan när som helst invända mot Google Analytics insamling och användning av din IP-adress med framtida verkan. Mer information om detta hittar du på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout (Ladda ner Google Analytics avaktiveringstillägg för webbläsare).

3.8 Applikationer från tredjepartsleverantörer

3.8.1 Facebook
Om du är medlem i facebook.com erbjuder vi dig möjligheten att logga in på bergfex via ditt Facebook-konto med hjälp av Facebook-applikationen "Facebook Connect" som är integrerad på vår webbplats och använda våra tjänster. Detta registreringsalternativ gör det möjligt för dig att få vissa av dina personuppgifter som lagras på facebook.com överförda från Facebook till bergfex. Som en del av denna registreringsprocess kommer Facebook att informera dig om vilka av dina uppgifter som ska överföras ("Facebook-data") och be dig om ditt uttryckliga samtycke till att göra det. Inga personuppgifter kommer att överföras från Facebook till oss utan ditt samtycke. Vi använder dina Facebook-uppgifter för de ändamål som beskrivs i avsnitt 4.1 till 4.4 nedan som en del av bergfex-tjänsterna. Dessutom använder vi dem i anonymiserad form för att sammanställa statistik och analyser i syfte att förbättra och vidareutveckla bergfex-tjänsterna för alla användare. Även om du är medlem i facebook.com kan du naturligtvis registrera dig som användare direkt hos bergfex på vår webbplats som vilken annan användare som helst, utan att överföra data från ditt Facebook-konto till oss.

3.8.2 App-tjänster
Vi använder följande tjänsteleverantörer för att förbättra och vidareutveckla våra appar:

Firebase

Amplitude

Appsflyer

RevenueCat

3.9 Apple HealthKit

Endast hjärtfrekvens- och stegdata överförs till bergfex via Apple HealthKit och bergfex läser och lagrar dessa endast i samband med respektive aktivitet. Alla insamlade data behandlas konfidentiellt, överförs inte till tredje part och används inte för marknadsföringsändamål.
HealthKit är en tjänst för bearbetning av aktivitetsdata som tillhandahålls av Apple Inc. och som används för att komma åt eller lagra aktivitetsdata. Ytterligare information finns här: Apple HealthKit

3.10 Lagringens varaktighet

Om du registrerar dig på vår webbplats lagrar vi dina uppgifter så länge som ditt konto existerar och därefter endast så länge som krävs enligt lag.

3.11 Dina rättigheter i samband med personuppgifter

Du har bland annat rätt att (enligt villkoren i tillämplig lag i respektive tillämplig version) (1) kontrollera om och vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och att få kopior av dessa uppgifter, (2) begära rättelse, tillägg eller radering av dina personuppgifter som är felaktiga eller inte behandlas i enlighet med lagen, (3) begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, och (4) under vissa omständigheter invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller återkalla det samtycke som tidigare lämnats för behandlingen, varvid detta inte påverkar lagligheten av den databehandling som utförts på grundval av det samtycke som lämnats fram till den tidpunkten och fram till återkallandet, (5) begära dataportabilitet, (6) få veta identiteten på tredje parter till vilka dina personuppgifter överförs och (7) lämna in ett klagomål till den behöriga myndigheten.

4. Användning av uppgifterna

4.1 Användning av bergfex tjänster

Vi använder dina personuppgifter för att du ska kunna använda bergfex-tjänsterna och tillhandahålla de tjänster som erbjuds som en del av bergfex-tjänsterna samt för att ge dig tillgång till tjänster från tredje part.

4.2 Nyhetsbrev

Vi skickar regelbundet ut nyhetsbrev med turistiska erbjudanden och information. Nyhetsbrevet skickas endast till de personer som självständigt och aktivt har samtyckt till att ta emot det i sin användarprofil, i ett förfrågningsformulär, i en tävling etc. Nyhetsbrevet skickas endast till de personer som aktivt har samtyckt till att ta emot det. Registreringen leder inte till automatiskt utskick av våra nyhetsbrev. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrevet. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagenligheten av databehandling som baseras på samtycke innan det återkallas.

4.3 Personligt anpassade tjänster och innehåll

Vi erbjuder personliga tjänster för att visa dig innehåll som skidorter, webbkameror, väder etc. optimerat efter dina personliga intressen. För detta ändamål använder vi information som du frivilligt kan lämna till oss, i synnerhet dina favoritskidorter. Vi vidarebefordrar dock inte dessa personuppgifter.

4.4 Åtal för olagliga och utomobligatoriska handlingar; säkerställande av datasäkerhet

Vi kan använda dina personuppgifter, inklusive de uppgifter som lagras i din profil och din IP-adress, för datasäkerhet och förebyggande och åtal av åtgärder i samband med användningen av bergfex tjänster som misstänks vara olagliga eller bryta mot avtalet, i synnerhet brott som anstiftan till hat (avsnitt 130 StGB) eller skildring av våld (avsnitt 131 StGB), eller i händelse av en väsentlig överträdelse av våra allmänna villkor.

5. Skydd av ditt medlemskonto

Ditt lösenord är nyckeln till ditt medlemskonto. Använd olika siffror, bokstäver och specialtecken och dela inte ditt lösenord med någon. Om du delar ditt lösenord med andra ska du komma ihåg att du är ansvarig för alla handlingar som sker via ditt medlemskonto och kan bli föremål för rättsliga åtgärder. Om ditt lösenord äventyras av någon anledning bör du därför omedelbart meddela oss och ändra ditt lösenord. Ditt lösenord lagras av oss i krypterad form i enlighet med den senaste tekniken och kan därför inte ses av oss eller tredje part.

6. Rätt till information

Som bergfex-medlem har du rätt att när som helst få information om typen och omfattningen av de uppgifter vi har lagrat om dig i enlighet med gällande dataskyddslagar. I ditt bergfex-konto (Inställningar / Mina uppgifter) kan du när som helst få en översikt över de uppgifter vi lagrar om dig. Om du inte har något bergfex-konto kan du skicka ett meddelande till oss via e-post till datenschutz@bergfex.at så får du omedelbart information om var och vilka uppgifter vi har lagrat om dig.

7. Radering av uppgifter

Du kan när som helst begära att ditt konto raderas genom att skicka ett e-postmeddelande till datenschutz@bergfex.at begäran. Vi kommer då omedelbart att radera dina personuppgifter, inklusive dina kommentarer och ditt användarnamn. Endast uppgifter som vi fortfarande behöver för att hävda befintliga avtalsenliga eller juridiska rättigheter gentemot dig, t.ex. i händelse av rättsliga tvister, eller som vi är juridiskt skyldiga att behålla, kan undantas från radering. Dessa uppgifter kommer att blockeras av oss. Om du har ett bergfex-konto kan du när som helst radera hela ditt konto själv i avsnittet "Inställningar -> Mina data". Där får du också en översikt över vilka uppgifter vi har lagrat om dig.
Dessutom kommer vi att kontrollera ditt konto efter två år. Om vi inte har upptäckt någon aktivitet under denna period kommer vi att skicka bekräftelsemeddelanden till dig varannan månad. Efter tre år utan aktivitet eller bekräftelse kommer vi att radera ditt konto (med undantag för konton med offentliga turer).

8. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa dataskyddsbestämmelser i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Vi kommer att informera dig om sådana ändringar i förväg via e-post. De ändrade dataskyddsbestämmelserna träder i kraft det datum som anges i de ändrade dataskyddsbestämmelserna.

9. Samtycke till insamling och användning av uppgifter

Vissa av de användningsområden för dina personuppgifter som beskrivs ovan kräver ditt samtycke:
9.1 Jag godkänner att bergfex lagrar och använder mina personuppgifter, inklusive de uppgifter som anges i min profil och min IP-adress, för datasäkerhet och förebyggande och åtal av åtgärder i samband med användningen av bergfex tjänster som misstänks vara olagliga eller bryta mot avtalet, särskilt i händelse av brott som uppmaning till hat (§ 130 StGB) eller skildring av våld (§ 131 StGB), eller i händelse av en betydande överträdelse av bergfex allmänna villkor.

9.2 Jag samtycker till att bergfex informerar mig i nyhetsbrev via e-post om nya funktioner, erbjudanden och kampanjer hos bergfex, skickar mig personlig statistik på sidan "Mitt bergfex", visar nya privata meddelanden eller gästboksinlägg på min profilsida och/eller presenterar mig för tjänster och produkter från företag som bergfex samarbetar med. Jag kan när som helst avregistrera mig från nyhetsbrevet via den länk som finns i respektive nyhetsbrev eller via mina inställningar i min profil.

9.3 Jag samtycker till att bergfex använder de uppgifter som anges i min profil (t.ex. även ålder, kön och filmsmak) och mina skidortsbetyg för att erbjuda mig personligt anpassade tjänster och innehåll.

9.4 I den mån jag har registrerat mig hos bergfex via mitt Facebook-konto med hjälp av Facebook Connect-applikationen på bergfex webbplats och har samtyckt till att Facebook överför mina Facebook-uppgifter till bergfex, samtycker jag härmed till att bergfex använder mina Facebook-uppgifter för de ändamål som beskrivs i avsnitt 9.2 till 9.3.
Ladda ner applikationen
1. Öppna caméra-applikationen på din smartphone
2 Rikta kameran mot QR-koden
3. Téléchargez bergfex: randonnée & trace GPS